srijeda, 27. lipnja 2007.

ovo je jedna mala brojalica za djecu. nadam se da će jednom postati slikovnicom.
BEBA S PUNO POSLOVIMA


1.
BUDIM SE SA SUNCOVIMA...

2.
STRAŠIM LJUDE KAKOVIMA...

3.
ŠKAKLJAJU ME BRKOVIMA...

4.
ŠTIPAJU ME PRSTOVIMA...

5.
ŠETAM SE SA NOGOVIMA...

6.
MRDAM SE NA TRBOVIMA...

7.
MAZE ME SA TREPOVIMA...

8.
PAPAM HRANU S MLIJEKOVIMA...

9....A SPAVAM SA DUDOVIMA