ponedjeljak, 12. listopada 2009.

kupanje u kadi

Elem, u zadnje vrijeme se bavim projektom koji će nadam se stajati uz bok s nenadmašnom ZLATNOM NITI.
Za sada samo stavljam prijevode pjesmica s engleskoga govornoga područja. Ima ih 6, a za prevesti jš toliko.

O samom projektu uskoro... nadam se.

Ako na netu nadjete ove pjesme u originalu... pro
bajte ih zapjevati u prijevodu


SWINGING ON A STAR

MOGLI BI NEBOM JEDRITI

Želiš li nebom ti jedrii,
Mjeseca zrakom se kititi,
I biti bolji nego što si?

Ili bi mazga bio ti!?

Uši su njezine baš velike,
Hvataju sve zvukove.
No, leđa joj grbava i mozak joj slab,
Uopće priglupa i muči ju svrab...
No, dakle, ako ne želiš učiti;
Možda i budeš mazga ti.

Želiš li nebom ti jedrii,
Mjeseca zrakom se kititi,
I biti bolji nego što si?

Ili bi riba bio ti!?

Riba ne zna pisati, a ni čitati.
Zna samo u krug plivati.
Varanju je drugih sasvim posvećena,
No ipak završi pojedena...
Ako te, pak taj život privlači,
Možda i budeš riba ti.

U kavezu nisu majmuni svi;
Često na cesti ćeš ih sretati.
Na koncu, sam ćeš izabrati...

Ma znaš, svi vi već jeste sjajni!
Ali bi toliko toga mogli još postati...

Mogli bi nebom jedriti!
Mogli bi nebom jedriti!
Mogli bi nebom jedriti!THE INCHWORM

PUTOVANJE MALOG CRVA

Dva i dva su četiri,
Četiri i četiri su osam,
Osam i osam su šesnaest,
Šesnaest i šesnaest su tridesetdva...

Crvić mali
Putuje polagano,
Slaže put svoj životni
Od mnogo stazica.

Crvić mali
Njegov put sve veći je,
Kao ti kad postaješ
Prava curica.

Dva i dva su četiri,
Četiri i četiri su osam,
Osam i osam su šesnaest,
Šesnaest i šesnaest su tridesetdva...

Dva i dva su četiri,
Četiri i četiri su osam,
Osam i osam su šesnaest,
Šesnaest i šesnaest su tridesetdva...

Crvić mali
Trag za sobom ostavlja,
Dok na torti sad je već
Mnogo svjećica.

Crvić mali
Uporno put nastavlja,
Gledam te i nisi
Više curica.

Dva i dva su četiri,
Četiri i četiri su osam,
Gledam te i nisi
Više curica.

Gledam te i nekako
Već si djevojka.I HAD A ROOSTER

PIJETLA SAM IMAO

Pijetla sa imao predivnog,
Uvijek budnog i ponosnog.

Šapnu mi pjetlić moj:
Kukurikuku rikuku rikuku rikukuriku

Prasca sam imao predivnog,
Ružičastog i okruglastog.

Šapnu mi praščić moj:
Rok rok rok rok rok rok
Šapnu mi pjetlić moj:
Kukurikuku rikuku rikuku rikukuriku

Kravu sam imao predivnu,
Šarenu i uvijek pospanu.

Šapnu mi kravica:
Muuuuu muuuuuuuu
Šapnu mi praščić moj:
Rok rok rok rok rok rok
Šapnu mi pjetlić moj:
Kukurikuku rikuku rikuku rikukuriku

Konja sam imao predvnog,
veselog, brzog, razigranog.

Šapnu mi konjić moj:
Njihihihihihihihihih
Šapnu mi kravica:
Muuuuu muuuuuuuu
Šapnu mi praščić moj:
Rok rok rok rok rok rok
Šapnu mi pjetlić moj:
Kukurikuku rikuku rikuku rikukuriku

Koku sam imao predivnu,
Bucmastu, pomalo zbunjenu.

Šapnu mi kokica:
Kokoookodaaak
Šapnu mi konjić moj:
Njihihihihihihihihih
Šapnu mi kravica:
Muuuuu muuuuuuuu
Šapnu mi praščić moj:
Rok rok rok rok rok rok
Šapnu mi pjetlić moj:
Kukurikuku rikuku rikuku rikukuriku

Psića sam imao predivnog,
vijernog i uvijek radosnog.

Šapnu mi dragi psić:
Vu vauvau vauuuuuŠapnu mi kokica:
Kokoookodaaak
Šapnu mi konjić moj:
Njihihihihihihihihih
Šapnu mi kravica:
Muuuuu muuuuuuuu
Šapnu mi praščić moj:
Rok rok rok rok rok rok
Šapnu mi pjetlić moj:
Kukurikuku rikuku rikuku rikukuriku

Ovcu sam imao predivnu
rudlavu, bijelu i mekanu.

Šapnu mi ovčica:
Beeeeeeeee beeeeeeeeeeee
Šapnu mi dragi psić:
Vu vauvau vauuuuuŠapnu mi kokica:
Kokoookodaaak
Šapnu mi konjić moj:
Njihihihihihihihihih
Šapnu mi kravica:
Muuuuu muuuuuuuu
Šapnu mi praščić moj:
Rok rok rok rok rok rok
Šapnu mi pjetlić moj:
Kukurikuku rikuku rikuku rikukuriku

Bebu sam imao predivnu,
Umiljatu, dragu, nasmijanu i jedinstvenu

Šapu mi moa najdraža i najljepša i najnježnija bebica:
Buuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh
Šapnu mi ovčica:
Beeeeeeeee beeeeeeeeeeee
Šapnu mi dragi psić:
Vu vauvau vauuuuuŠapnu mi kokica:
Kokoookodaaak
Šapnu mi konjić moj:
Njihihihihihihihihih
Šapnu mi kravica:
Muuuuu muuuuuuuu
Šapnu mi praščić moj:
Rok rok rok rok rok rok

Šapnu mi pjetlić moj:
Kukurikuku rikuku rikuku rikukuriku
THE GNU SONG

ZGNUŠANI GNUOVI

Godina već prođe kako šetah po zoološkom,
Gdje bijah sretoh jednog pravog znalca.
Objašnjavao je tada, na tečnom engleskom,
Podrijetlo malog pčelinjega žalca.

Iznenadih ga tad upitom kakovo je ono biće, spremno će on - jelen,
I bio bih prihvatio informaciju;
Da životinja po srijedi ne prekide tu besjedu i reče - ja nisam jelen!
Ja sam Gnu!


Ja sam Gnu
A tko si ti?
Zar bića ne znaš razlikovti!?

Ja sam Gnu!
Da, G - N - U!
Nit sam G - jelen, nit sam Kakadu;

Naljutim se k'o tajfun
Kad kažu da sam G - majmun!
O G - ne, G - ne, G - ne; ja sam Gnu!

Iznajmih potom kuću u Tribunju, na moru;
Bijah slušah o tom mjestu često.
I druge noći ondje probudi me san
No priči toj sad ovdje nije mjesto.

Kad na zidu, ponad glave, spazih prepariranu znanu pojavu...
Bizon? Ne, nije bizon.
Okapi? Ne, mislim da nije ni Okapi.
Boškarin, mogućno?
Kad prijeteći začuh glas:
Ja sam Gnu!

Ja sa Gnu!
G - još jedan Gnu!
Oh, da mi je G - razbit' ti glavu!

Ja sam Gnu!
A tko si ti?
Zar bića ne znaš razlikovati!?

Ja sam Gnu!
Da, G - N - U!
Daj, shvati sad tu komparaciju:

Za bizona sam prefin,
Još sam manje Boškarin;
O G - ne, G - ne, G - ne; ja sam Gnu!

O G - ne, G - ne, G - ne; ja sam Gnu!
O G - ne, G - ne, G - ne;...
ja sam Gnu!
SINGIN' IN THE BATHTUB

ZAPJEVAJ U KADI

Kupanje!
Požuri;
Sjedi u kadu
Uzmi šampon, sapun
Nasloni se i opusti;
I nek' zabava počne...

Zapjevaj u kadi
Gledajuć' plafon
Melodije mumljaj
Kao bariton.

Ako pjevaš nemoj
Koristiti tuš,
pjevanje pod tušem
obični je fuš!

Namoči svoje tijelo, dobro ga pregledaj;
I dok ga trljaš, pereš; naglas zapjevaj!

Opere se igraj,
Otpjevaj ariju ( ridi pagliacci )
Ma presretni su svi kad
U kadi pjevaju!

Mjehurići mali
oko mene lete svud...

Pa malo k'o Sinatra
pod vodom zapjevaj (šubi dubi du... )
Al' note neke teške
Ti izbjegavaj .

Sjajne su i pjesme
U hit - mjuzklima: (Neka cijeli ovaj svijet... )
Sežu sve od fortea
Do pianissima!

Lokve oko kade mamu će naljutiti.
Ali do tad te će lokve duge rađati!

Sad te čeka ručnik
Da tijelo istrlja,
Ali, daj, još jednom
U kadi zapjevaj!

U kadi zapjevaj!
U kadi zapjevaj!
U kadi zapjevaj!

FROM THE INDIES TO THE ANDES IN HIS UNDIES

SVE OD ALPA PA DO ANDA U PIĐAMI

Hrvoja je astma mučila kroz život,
Oko njega uvijek bje podrugljiv kikot:
Zbog tog nikad moći neće biti pilot.
Jedan težak mladi život biješe to.

Stoga sudbu svoju odluči promijenit'
A ne uvjek zbog zdravlja svoga strepit,
Ništa neće mu na putu se preprečit!
Odluka je radikalna bila to.

Hrvoje, bit će vrli navigator!
Hrvoje, neće trebat' inhalator više!

Sve od Alpa pa do Anda u piđami,
A da javiti se neće niti mami,
Živjeti će tek na kruhu i salami.
Zbilja hrabro djelo jedno bit će to.

Negdje čuo je da planinski zrak zdrav je,
Pa je pješke krenuo do Himalaje;
No kod Alpa odluči otić' još dalje.
Zbilja hrabro djelo jedno biješe to.

Hrvoje, sad je vrli navigator!
Hrvoje, ne treba mu inhalator više!

Njeg'va priča svuda uzdahe sad mami:
Svi sad rješavaju probleme svoje sami!

Sve od Alpa, pa do Anda u piđami:
Zbilja hrabro jedno djelo biješe to!

Zbilja hrabro jedno djelo biješe to!